Każdy właściciel pojazdu mechanicznego prawnie zobowiązany jest do corocznego odnawiania polisy OC. Podstawowe ubezpieczenie zapewnia bezpieczeństwo wszystkim uczestnikom ruchu drogowego i umożliwia uzyskanie rekompensaty od kierowcy, który spowodował kolizję. Umowa z towarzystwem zawierana jest na rok. Co się stanie, jeśli zaniedbasz swój obowiązek i nie wykupisz nowej polisy po ustaniu ochrony? Sprawdź, jakie konsekwencje będzie miała przerwa w ubezpieczeniu OC!

Przerwa w ubezpieczeniu OC – kiedy może do niej dojść?

Przerwa w ubezpieczeniu OC może być poważnym zaniedbaniem albo wynikiem pomyłki (na przykład podczas kupna używanego samochodu). Ciągłość ochrony może zostać zachwiana w kilku przypadkach, na przykład wygaśnięcia polisy OC zbywcy pojazdu czy nieopłacenia raty za składkę, przez co umowa automatycznie się nie przedłuży. Warto pamiętać, że ubezpieczony musi być każdy pojazd mechaniczny, nawet stojący w garażu, latami nieużywany samochód czy motocykl.

Co grozi zapominalskim kierowcom?

Kierowcy niewywiązujący się z obowiązku nałożonego na nich przez polskie prawo muszą liczyć się z dotkliwymi konsekwencjami swojej niefrasobliwości. Brak ubezpieczenia OC oznacza możliwość nałożenia na właściciela pojazdu kary finansowej. Jej wysokość uzależniona jest od kilku czynników, przede wszystkim ilości dni bez ochrony oraz typu pojazdu. W tym roku wysokość kar kształtuje się następująco:

  • 1-3 dni – 1200 zł dla samochodu osobowego i 1810 zł dla ciężarowego;
  • 4-14 dni – 3010 zł dla samochodu osobowego i 4520 zł dla ciężarowego;
  • powyżej 14 dni – 6020 zł dla samochodu osobowego i 9030 zł dla ciężarowego.

Ponadto, jeśli ubezpieczenie wygaśnie, a Ty spowodujesz wypadek, wszelkie koszty naprawy szkód będziesz musiał pokryć z własnej kieszeni.

Comments are closed.