EHS Consulting, firma zajmująca się przeprowadzaniem szkoleń BHP podkreśla, jak ważne jest przekazanie pracownikom niezbędnej wiedzy w zakresie bezpieczeństwa pracy. Do obowiązków pracodawcy, wynikających z kodeksu pracy należy m.in. zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz prowadzenie systematycznych szkoleń pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Ten obowiązek realizowany jest poprzez organizowanie i przeprowadzenie wstępnych i okresowych szkoleń z zakresu BHP.

Wstępne szkolenie BHP to podstawa przed wykonywaniem pracy.

Szkolenie wstępne BHP w Warszawie prowadzone jest przez odpowiednie osoby, które dzielą je na dwie części – instruktaż ogólny i instruktaż stanowiskowy.IInstruktaż ogólny szkolenia wstępnego BHP może poprowadzić kilka, kwalifikowanych do tego osób. Jest nią m.in. pracownik służby bezpieczeństwa i higieny pracy, osoba, która wykonuje u pracodawcy zadania tej służby, sam pracodawca, który wykonuje takie zadania lub wyznaczony przez pracodawcę pracownik. Musi on dysponować odpowiednią wiedzą oraz umiejętnościami, które zapewnią właściwą realizację programu instruktażu oraz przede wszystkim aktualnym zaświadczeniem o ukończeniu  wymaganego szkolenia BHP.

Instruktaż stanowiskowy szkolenia wstępnego BHP może z kolei przeprowadzić osoba wyznaczona przez pracodawcę, która kieruje pracownikami lub pracodawca, pod warunkiem, że posiadają odpowiednie doświadczenie zawodowe oraz kwalifikacje. Muszą być też przeszkolone w zakresie metod prowadzenia takiego instruktażu.

Oferta szkoleń EHS Consulting

Oferta EHS Consulting jest bogata, a znajdują się w niej m.in. szkolenia tematyczne, związane głównie z pracą z substancjami chemicznymi, pracą w wykonach, w przestrzeniach zamkniętych oraz pracą na wysokości. Inny rodzaj szkoleń oferowany przez firmę to ten, dotyczący udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz ten, obejmujący obsługę podręcznego sprzętu gaśniczego i zasad ewakuacji. Niezwykle ważne jest, aby każdy z powyższych kursów był wysokiej jakości, ponieważ wiedza na nich zdobyta bezpośrednio wpływa na nasze zdrowie lub życie. EHS Consulting kieruje swoją ofertę do wszystkich, którym zależy na takim profesjonalizmie i rzetelności. Ich kursy BHP, które przeprowadzane są w Warszawie i okolicach to przede wszystkim wysoki poziom usługi i najwyższa jakość. Dzięki temu każdy, kto przejdzie taki kurs może być pewny, że w jego miejscu pracy zapanuje należyty poziom bezpieczeństwa.

Comments are closed.

https://healthysaulttribe.com/samochod-z-francji-co-trzeba-wiedziec-przed-kupnem/ https://jokris.pl https://news-man.pl/wymiana-mebli-w-kuchni-o-czym-pamietac/